Aardmanneke ~ Handgemaakte producten ~ natuurlijke materialen
Aardmanneke ~ Handgemaakte producten ~ natuurlijke materialen

Privacy beleid

Hoe beveiligen wij gegevens?

Aardmanneke neemt alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.
 • Je hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
  Je hebt het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;

  • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
 • Je hebt het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • Je hebt het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres.
Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

Hosting
Aardmanneke winkeltje neemt webhosting- en e-maildiensten af van een hostingpartij. De hostingpartij verwerkt persoonsgegevens namens Aardmanneke en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

De betreffende hostingpartij  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Greenhost is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail
Aardmanneke winkeltje maakt voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van een hostingbedrijf. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De hostingbedrijf heeft geen toestemming tot toegang tot mijn postvakken en ik behandel al het emailverkeer strikt vertrouwelijk.

SSL versleuteling
Aardmanneke winkeltje is voorzien van SSL versleuteling.

Betalingen via Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maak ik onder andere gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Postzending en logistiek
Aardmanneke winkeltje maakt gebruik van de diensten van MyParcel bij pakketzendingen voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Financiële administatie
Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van wij gebruik van de diensten van het bedrijf Creatieveboekhouding. Aardmanneke winkeltje deelt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Creatieveboekhouding is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Creatieveboekhouding gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens.

Wettelijk verplichting tot delen van persoonsgegevens
In voorkomende gevallen kan Aardmanneke winkeltje op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar Aardmanneke winkeltje zal binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Aardmanneke winkeltje bewaart jouw gegevens zolang je klant bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Aardmanneke winkeltje gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Social Media
Vanwege de handel in Big Data achter de schermen van Social media platformen, maakt Aardmanneke daar geen gebruik (meer) van.
Aardmanneke maakt dus geen gebruik API, apps of andere software scripts van Facebook / Facebook pixels, Instagram, Pinterest, of andere Social media platformen die informatie van u kunnen verzamelen.

Google Cookies en scripts
Aardmanneke ontkomt er niet aan dat Google scripts in de webwinkel aanwezig zijn in verband met weerage op internet, zoekmachines en Google Analytics.

Cookies
Cookies zijn bestanden die een website op jouw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In jouw Internetbrowser kan je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren of blokkeren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn de website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maakt Aardmanneke winkeltje gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen mij in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor mij van belang om voor jou een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over Aardmanneke winkeltje omgaat met uw persoonsgegevens, dan verneem ik dat graag zo spoedig mogelijk via onderstaand e-mailadres. Ik zal zo spoedig mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aardmanneke winkeltje
Doortje van de Konijnenberglaan 32
5591 PZ Heeze

E-mail: shop@aardmanneke.nl
KVK: 17161913,geregistreerd bij K.v.k te Eindhoven.

Aardmanneke verzamelt je naam en e-mailadres
Wanneer je een abonnement neemt op de nieuwsbrief of klant bij Aardmanneke bent, worden jouw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief te sturen.
De aanhef, naam en e-mailadres wordt gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren.

Ben je nog geen klant dan worden jouw gegevens verwerkt voor zover je toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief.
Ben je reeds klant dan ontvang je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming.

MailChimp
Aardmanneke winkeltje stuurt soms e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Je kan je op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrief. In elke verzonden nieuwsbrief staat een link voor het “uitschrijven”. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Aardmanneke winkeltje behoudt zich te allen tijde het recht zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je de meest recente versie.